STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I OKTOBER 2007

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 9 procent i oktober och uppgick till 176 miljoner euro. Den bästa procentuella försäljningsökningen uppnåddes av Seppälä, vars försäljning ökade med 15 procent. Varuhusgruppens försäljning ökade med 10 procent och Hobby Halls försäljning med 2 procent.

Seppäläs försäljning ökade med 4 procent i Finland och med 47 procent i utlandet. Expansionen av butiksnätet speciellt i Ryssland bidrog till den starka tillväxten i utlandet.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 7 procent i Finland och med 17 procent i utlandet. Galna Dagar-kampanjen slog igen nytt försäljningsrekord på samtliga marknader och därtill ökade försäljningen utomlands som en följd av det nya varuhuset i Moskva som öppnades i februari samt av Bestsellerkedjans expansion i Ryssland.

Hobby Halls försäljning minskade med 4 procent i Finland och ökade med 39 procent i utlandet som en följd av en god försäljningsutveckling i de baltiska länderna.

I Finland hade oktober en försäljningsdag mer än år 2006.

Försäljningen i oktober

oktober januari-oktober januari- december

förändföränd
20072006 proc.20072006proc.2006
MeMe 07/06MeMe07/06Me
Varuhusgruppen101,094,47,0687,0655,84,8832,2
Finland Varuhusgruppen 40,8 34,7 17,4 272,4 228,9 19,0 286,9 utlandet Varuhusgruppen 141,8 129,1 9,8 959,5 884,7 8,5 1 119,0 totalt
Hobby Hall Finland15,616,2-3,5135,3136,1-0,6167,2
Hobby Hall utlandet3,42,538,831,226,816,532,6
Hobby Hall totalt19,018,62,1166,5162,92,2199,8
Seppälä Finland9,79,43,697,198,0-0,9123,5
Seppälä utlandet5,03,447,141,227,649,434,6
Seppälä totalt14,712,815,2138,3125,510,2158,1
Fastigheter +0,10,1 -21,20,70,8-8,80,9
övrigt
Finland totalt*126,3119,95,3920,1890,63,31 123,7
Utlandet totalt49,240,621,2344,9283,221,8354,1
Stockmann totalt*175,5160,59,31 265,01 173,97,81 477,8
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan försäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars 2006. Om Stockmann Autos försäljning i januari-februari 2006 presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

januari-oktober 2007 föränd proc.

Finland totalt-4,7
Stockmann totalt1,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka