STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I SEPTEMBER 2007

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 7 procent i september och uppgick till 129,8 miljoner euro. Antalet öppetdagar i Finland var i september en färre än året innan.

Den bästa procentuella försäljningstillväxten uppnåddes av Seppälä, vars försäljning ökade med 21 procent. Seppäläs försäljning ökade med 2 procent i Finland och med hela 82 procent i utlandet. Den starka tillväxten i utlandet berodde på en stark jämförbar försäljningsökning på samtliga marknadsområden samt på expansionen av butiksnätet speciellt i Ryssland.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 9 procent. Försäljningen ökade med 3 procent i Finland och med 26 procent i utlandet. Den goda försäljningstillväxten i utlandet beror på en ökad jämförbar försäljningstillväxt på samtliga marknadsområden, inverkan av det nya varuhuset i Moskva som öppnades i februari, samt Bestsellerkedjans expansion i Ryssland.

Hobby Halls försäljning var 10 procent lägre än i september året innan. Försäljningen minskade med 9 procent i Finland och med 16 procent i utlandet. Den minskade månadsförsäljningen berodde på en jämfört med fjolåret avvikande kampanjförläggning samt på en ändring i bokföringspraxis av försäljningen, vilken förorsakades av ett nytt datasystem som togs i bruk på våren. Som en följd av detta bokfördes försäljningen för månadens sista veckoslut först på följande månad.

Försäljningen i september

september januari-september januari- december

förändföränd
20072006 proc.20072006proc.2006
MeMe 07/06MeMe07/06Me
Varuhusgruppen68,066,32,7586,0561,54,4832,2
Finland Varuhusgruppen 29,7 23,5 26,3 231,7 194,2 19,3 286,9 utlandet Varuhusgruppen 97,7 89,8 8,9 817,7 755,6 8,2 1 119,0 totalt
Hobby Hall Finland14,115,4-8,5119,7119,9-0,2167,2
Hobby Hall utlandet3,13,7 -15,627,824,414,332,6
Hobby Hall totalt17,219,1-9,9147,5144,32,3199,8
Seppälä Finland9,69,42,287,488,6-1,4123,5
Seppälä utlandet5,22,981,636,224,149,834,6
Seppälä totalt14,912,320,8123,6112,89,6158,1
Fastigheter +0,10,11,40,60,7-7,60,9
övrigt
Finland totalt*91,891,10,7793,8770,73,01 123,7
Utlandet totalt38,030,026,5295,7242,721,9354,1
Stockmann totalt*129,8121,27,11 089,51 013,37,51 477,8
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan försäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars 2006. Om Stockmann Autos försäljning i januari-februari 2006 presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

januari-september 2007 föränd proc.

Finland totalt-6,1
Stockmann totalt0,1

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka