STOCKMANNKONCERNENS RESULTAT UNDER TREDJE KVARTALET FÖRBÄTTRAS

Då Stockmann 9.8.2007 publicerade resultatet för årets andra kvartal, presenterades en bedömning enligt vilken resultatet för koncernens fortlöpande verksamhet under tredje kvartalet är på samma nivå som året innan. Affärsverksamheten har utvecklats positivt under tredje kvartalet, och dessutom kommer koncernen att bokföra diverse resultatförbättrande poster i resultatet för den fortlöpande verksamheten, bl.a. en överflyttningsersättning enligt ett i dag mellan Stockmann och Nordea publicerat avtal om stamkundskontonas finansiering. På grund av detta kommer Stockmanns resultat för den fortlöpande verksamheten under tredje kvartalet, avvikande från tidigare uppskattning, att vara klart bättre än året innan.

Resultatprognosen för hela året är oförändrad. I resultatet för år 2006 ingick betydande poster av engångsnatur, vilka år 2007 blir betydligt mindre än året innan. På grund av detta är koncernens vinst före skatter år 2007 mindre än år 2006. Målet är att rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten år 2007 skall vara bättre än år 2006.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka