STOCKMANN OCH NORDEA I SAMARBETE OM FINANSIERING AV STAMKUNDSKONTON

Kreditegenskaperna i Stockmanns stamkundskreditkort ändras i enlighet med de internationella MasterCard-kreditkorten under år 2008 i Finland, Estland samt i Lettland, där Stockmann inte tidigare haft stamkundskort med kredit.

Ingen årsavgift uppbärs för korten. Samtliga förmåner för de nuvarande stamkundskreditkorten bibeålls oförändrade, och fler förmåner utvecklas i fortsättningen. För de bästa kunderna kommer även i fortsättningen att finnas ett speciellt Exclusive-stamkundskort med tilläggsförmåner. Korten kan förses med betalningskortegenskaper i stil med nuvarande bankkort. Stockmanns kontantkort bibehålls i bruk såsom tidigare.

Kortförnyelsen grundar sig på ett av Stockmann och Nordea uppgjort avtal om överflyttningen av stamkundskontonas finansiering till Nordea. Överflyttningen av kontona lättar Stockmanns balansräkning år 2008 i medeltal med ca 65 miljoner euro.

Stockmann har sammanlagt ca 1,5 miljoner stamkunder på sina marknader i Finland, Baltikum och Ryssland. I Finland och Estland finns sammanlagt drygt 600 000 Stockmannkonton med kredit. Tio av de personer som sköter kontona övergår i Nordeas tjänst som gamla arbetstagare.

Det nya kortsamarbetet har sina rötter redan i år 1998, då ett kombinationskort lanserades, som var både ett Stockmann-kontokort och ett bankkort från Nordeas föregångare Merita.

Tilläggsinformation:

Stockmann Hannu Penttilä, verkställande direktör, (09) 121 5801 Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, (09) 121 3351 Maaret Kuisma, marknadsföringsdirektör, (09) 121 5820

Nordea Pekka Nuuttila, Regionbank Helsingfors-Nyland, (09) 165 42530 Atte Palomäki, koncernkommunikation, (09) 165 42325, 040 547 6390

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka