STOCKMANNS RESULTATINFORMATION 2008

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2007 publiceras 7.2.2008. Årsberättelsen utkommer vecka 9. En kommuniké från årsstämman publiceras 18.3.2008. Kvartalsrapporten för de tre första månaderna år 2008 publiceras 24.4.2008, kvartalsrapporten för sex månader 6.8.2008, och kvartalsrapporten för nio månader 23.10.2008.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka