STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I AUGUSTI 2007

Stockmannkoncernens försäljning var fortsättningsvis stark i augusti. Koncernens försäljning ökade med 11 procent och uppgick till 124,2 miljoner euro.

Den bästa procentuella tillväxten uppnåddes av Seppälä, vars försäljning ökade med 16 procent. Försäljningen ökade med 2 procent i Finland och med 59 procent i utlandet. Tillväxten på samtliga utländska marknadsområden var stark och grundade sig dels på en god jämförbar försäljningsökning samt dels på expansionen av butiksnätet speciellt i Ryssland.

Hobby Halls försäljning ökade med 11 procent. Försäljningen ökade med 10 procent i Finland och i utlandet med 15 procent.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 10 procent. Försäljningen ökade med 8 procent i Finland och i utlandet med 19 procent. Den goda försäljningsutvecklingen utomlands beror bl.a. på det i februari öppnade nya varuhusets försäljning samt Bestsellerkedjans expansion i Ryssland.

Försäljningen i augusti

augusti januari-augusti januari- december

förändföränd
20072006 proc.20072006proc.2006
MeMe 07/06MeMe07/06Me
Varuhusgruppen65,961,37,6518,0495,24,6832,2
Finland Varuhusgruppen 24,1 20,3 19,1 202,0 170,7 18,4 286,9 utlandet Varuhusgruppen 90,0 81,5 10,5 720,0 665,9 8,1 1 119,0 totalt
Hobby Hall Finland16,514,910,2105,6104,51,1167,2
Hobby Hall utlandet3,22,814,924,820,719,632,6
Hobby Hall totalt19,717,810,9130,4125,24,1199,8
Seppälä Finland9,59,31,577,879,2-1,8123,5
Seppälä utlandet4,93,158,530,921,345,534,6
Seppälä totalt14,412,415,7108,7100,58,2158,1
Fastigheter +0,10,1-7,10,60,6-8,60,9
övrigt
Finland totalt*91,985,67,4701,9679,53,31 123,7
Utlandet totalt32,326,223,3257,7212,621,2354,1
Stockmann totalt*124,2111,811,1959,6892,27,61 477,8
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan försäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars 2006. Om Stockmann Autos försäljning i januari-februari 2006 presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

januari-augusti 2007 föränd proc.

Finland totalt-6,9
Stockmann totalt-0,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka