TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 30.12.2003 kl. 11.00

TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 1997

Med stöd av Stockmanns optionsrätter från år 1997 har tecknats sammanlagt 2 800 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningarna föranledde att aktiekapitalet ökades med 5 600 euro. Aktiekapitalet är efter ökningen 105 258 682 euro och B-aktiernas totala antal är 27 890 448. De nya aktierna är införda i handelsregistret 30.12.2003, och de blir föremål för handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 2.1.2004.

På basen av de i Helsingfors Börs huvudlista noterade optionerna från år 1997 kan tecknas sammanlagt 1 260 000 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro. På basen av de otecknade optionerna från år 1997 kan ännu, undantagsvis från aktieägarnas förtursrätt till teckning, sammanlagt tecknas 20 300 nya B-aktier. Bolagets aktiekapital kan som en följd av teckningarna ännu öka med högst 40 600 euro till högst 105 299 282 euro. Teckningspriset är 13,21 euro per aktie, och teckningstiden fortsätter till och med 31.1.2004.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka