STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JULI 2007

Stockmannkoncernens försäljning fortsatte öka kraftigt i juli. Försäljningen ökade med 11 procent och uppgick till 113,0 miljoner euro.

Den största procentuella tillväxten uppnåddes av varuhusgruppen, vars försäljning ökade med 13 procent. Försäljningen ökade med 6 procent i Finland och med 29 procent i utlandet.

Den starka tillväxten utomlands backades upp av de synnerligen framgångsrika varuhusen i Baltikum och Megacentrens varuhus i Moskva, inberäknat det nya varuhuset som öppnades i februari. Också den expanderande Bestsellerkedjans försäljning i Ryssland ökade starkt.

Seppäläs försäljning ökade med 5 procent. Försäljningen i Finland minskade i juli med 6 procent efter den goda försäljningen i juni. Försäljningen i utlandet ökade med 47 procent. Försäljningsökningen berodde utöver den jämförbara utvecklingen även på en expansion av butiksnätet speciellt i Ryssland.

Hobby Halls försäljning ökade med 4 procent. Försäljningen i Finland låg på samma nivå som året innan och ökade med 40 procent på den baltiska marknaden.

Försäljningen i juli

juli januari-juli januari- december

förändföränd
20072006 proc.20072006proc.2006
MeMe 07/06MeMe07/06Me
Varuhusgruppen58,855,46,2452,1433,94,2832,2
Finland Varuhusgruppen 29,0 22,4 29,4 177,9 150,4 18,3 286,9 utlandet Varuhusgruppen 87,8 77,8 12,8 629,9 584,4 7,8 1 119,0 totalt
Hobby Hall Finland7,77,8-0,389,289,6-0,5167,2
Hobby Hall utlandet1,30,939,821,517,920,432,6
Hobby Hall totalt9,08,73,9110,7107,43,0199,8
Seppälä Finland11,612,3-5,868,369,9-2,2123,5
Seppälä utlandet4,63,147,326,118,243,334,6
Seppälä totalt16,215,45,094,488,07,2158,1
Fastigheter +0,10,1-2,70,50,5-8,80,9
övrigt
Finland totalt*78,275,53,6610,0593,92,71 123,7
Utlandet totalt34,826,431,9225,5186,520,9354,1
Stockmann totalt*113,0101,910,9835,5780,47,11 477,8
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan försäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars 2006. Om Stockmann Autos försäljning i januari-februari 2006 presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

januari-juli 2007 föränd proc.

Finland totalt-8,8
Stockmann totalt-2,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka