STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJN

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.1.2004 kl. 10.30

STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING I DECEMBER OCH ÅR 2003

Stockmannkoncernens preliminära försäljning i december uppgick till 181,4 miljoner euro och var 8 procent större än året innan. Under årets sista kvartal utvecklades försäljningen i oktober och i december positivt, medan försäljningen i november var en besvikelse. Den sammanlagda försäljningsökningen för sista kvartalet var 6 procent. Den bästa tillväxten i december uppnåddes av bilgruppen, vars försäljning ökade med 27 procent. Varuhusgruppens försäljning ökade med 6 procent. Försäljningen ökade både i hemlandet och utomlands, men tillväxten utomlands var kraftigare tack vare det i oktober öppnade varuhuset i Riga. Hobby Halls försäljning ökade med 1 procent, och Seppäläs försäljning blev 2 procent mindre än året innan.

Hela årets preliminära försäljning uppgick till ca 1,7 miljarder euro och ökade med 7,4 procent. Nyetableringens andel av försäljningsökningen är ca 1,5 procentenheter.

De slutliga försäljningssiffrorna publiceras i koncernens bokslutsinformation 12.2.2004.

Försäljningen i december samt försäljningen från början av året

december januari-december januari- december

20032002Ind.20032002Ind.2002
MeMe 03/02MeMe03/02Me
Varuhusgruppen108,1102,1106851,4811,1105811,1
Bilgruppen37,129,3127480,4398,9120398,9
Hobby Hall18,117,8101235,7237,199237,1
Seppälä17,918,298130,4132,798132,7
Fastigheter+övrigt0,10,60,92,52,5
Stockmann totalt181,4168,11081 698,81 582,31071 582,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka