STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2007

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2007

Stockmannkoncernens försäljning fortsatte öka kraftigt. Försäljningen i juni ökade med 12 procent och uppgick till 119,4 miljoner euro. Försäljningsutvecklingen var god inom samtliga affärsenheter.

Den största procentuella tillväxten uppnåddes av Seppälä, vars försäljning ökade med 17 procent. Seppäläs försäljning ökade med 7 procent i Finland och med 56 procent i utlandet. Den kraftiga ökningen i försäljningen i utlandet är en följd av såväl en stark jämförbar tillväxt på samtliga marknadsområden som av utvidgningen av butiksnätet speciellt i Ryssland.

Hobby Halls försäljning i juni ökade med 14 procent. Försäljningen ökade med 10 procent i Finland och med 39 procent i utlandet. Speciellt det nya marknadsområdet Litauen som öppnades i början av året bidrog till den goda tillväxten i försäljningen i utlandet.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 10 procent. Försäljningen ökade med 8 procent i Finland och med 19 procent i utlandet. En fortsatt god utveckling för varuhusen i Baltikum, det nya varuhuset i Moskva som öppnade i februari samt Bestsellerkedjans expansion i Ryssland är faktorer som bidrog till försäljningstillväxten i utlandet.

Under årets början ökade försäljningen inom koncernens fortlöpande verksamhet med 7 procent och uppgick till 722,4 miljoner euro. Seppäläs försäljning ökade med 8 procent, varuhusgruppens försäljning med 7 procent och Hobby Halls försäljning med 3 procent. Hobby Halls försäljningsutveckling under det andra kvartalet påverkades delvis av att ett nytt datasystem togs i bruk i april, vilket ledde till att bokföringstidpunkten för försäljningen flyttades framåt under övergångsmånaden.

Försäljningen i juni

--------------------------------------------------------------------------------

||juni|januari-juni| januari |
|||| -decemb |
||||er |
--------------------------------------------------------------------------------
||2007 |2006 | förän |2007 || föränd |2006 |
||||d ||2006 |proc. ||
|||| proc. |||||
--------------------------------------------------------------------------------
||Me |Me | 07/06 |Me |Me |07/06 |Me |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhusgruppen|65,5 |60,7 |7,9 |393,3 |378,6 |3,9 |832,2 |
| Finland||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhusgruppen|22,1 |18,7 |18,5 |148,9 |128,0 |16,3 |286,9 |
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhusgruppen|87,6 |79,3 |10,4 |542,2 |506,6 |7,0 |1119,0 |
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall|12,0 |10,9 |10,4 |81,4 |81,8 |-0,5 |167,2 |
| Finland||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall|2,5 |1,8 |38,7 |20,3 |17,0 |19,3 |32,6 |
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall|14,6 |12,7 |14,4 |101,7 |98,8 |2,9 |199,8 |
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä Finland |12,7 |11,8 |7,3 |56,7 |57,6 |-1,5 |123,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä|4,5 |2,9 |55,6 |21,4 |15,0 |42,4 |34,6 |
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä totalt|17,2 |14,7 |16,8 |78,1 |72,6 |7,6 |158,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fastigheter +|0,1 |0,1 | -10,9 |0,4 |0,5 |-9,8 |0,9 |
| övrigt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland totalt* |90,3 |83,5 |8,1 |531,8 |518,4 |2,6 |1123,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utlandet totalt |29,2 |23,4 |24,7 |190,6 |160,0 |19,1 |354,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann| 119,4 | 106,8 |11,8 |722,4 |678,4 |6,5 |1477,8 |
| totalt*||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan försäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars 2006. Om Stockmann Autos försäljning i januari-februari 2006 presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

--------------------------------------------------------------------------------

||januari-juni 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
||föränd proc. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland totalt|-10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann totalt|-4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka