STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MAJ 2007

Stockmannkoncernens försäljning ökade i maj med 10 procent och uppgick till 120,1 miljoner euro. Försäljningsutvecklingen var god inom samtliga affärsenheter.

Den största procentuella tillväxten uppnåddes av Hobby Hall, vars försäljning ökade med 14 procent. Hobby Halls försäljning ökade med 6 procent i Finland och med 54 procent i utlandet. Utlandsförsäljningen ökade kraftigt både i Estland och Lettland, och den goda tillväxten på det nya marknadsområdet Litauen bidrog även till ökningen. Delvis berodde den goda försäljningsökningen på en förskjutning från april, då försäljningens bokföringstidpunkt flyttades framåt pga. att ett nytt datasystem togs i bruk.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 10 procent. Försäljningen ökade med 4 procent i Finland och med 27 procent i utlandet. En god jämförbar utveckling på samtliga marknadsområden, det i februari öppnade nya varuhuset i Moskva samt Bestsellerkedjans expansion i Ryssland är faktorer som bidrog till försäljningstillväxten i utlandet.

Seppäläs försäljning ökade med 10 procent. I Finland minskade försäljningen med en procent och i utlandet ökade den med 55 procent. I utlandet ökade försäljningen kraftigt både jämförbart och speciellt pga. en expansion av butiksnätet i Ryssland. Efter medlet av maj ökade försäljningen speciellt kraftigt på alla marknadsområden.

Försäljningen i maj

maj januari-maj januari- december

förändföränd
20072006 proc.20072006proc.2006
MeMe 07/06MeMe07/06Me
Varuhusgruppen62,660,04,3327,8317,93,1832,2
Finland Varuhusgruppen 23,6 18,6 27,1 126,8 109,4 16,0 286,9 utlandet Varuhusgruppen 86,2 78,6 9,7 454,6 427,3 6,4 1 119,0 totalt
Hobby Hall Finland14,413,66,169,470,9-2,2167,2
Hobby Hall utlandet4,42,853,617,715,117,032,6
Hobby Hall totalt18,816,414,387,186,11,2199,8
Seppälä Finland11,011,1-0,944,145,8-3,7123,5
Seppälä utlandet4,12,655,416,912,139,334,6
Seppälä totalt15,113,79,961,057,95,3158,1
Fastigheter +0,10,1 -36,60,40,4-9,50,9
övrigt
Finland totalt*88,184,83,8441,6434,91,51 123,7
Utlandet totalt32,124,133,3161,5136,718,1354,1
Stockmann totalt*120,1108,910,3603,0571,65,51 477,8
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan försäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars 2006. Om Stockmann Autos försäljning i januari-februari 2006 presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

januari-maj 2007 föränd proc.

Finland totalt-13,4
Stockmann totalt-6,7

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka