STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I APRIL 2007

I Stockmannvaruhusen i Finland inföll Galna Dagar-kampanjen till skillnad från fjolåret i sin helhet i mars, och minskade klart koncernens försäljning i april.

Koncernens försäljning minskade med 22 procent och uppgick till 111,2 miljoner euro.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 23 procent. Försäljningen minskade med 37 procent i Finland och ökade med 18 procent i utlandet. Galna Dagar-kampanjen i de utländska varuhusen förverkligades i april, såsom året innan. Kampanjen lyckades utomordentligt på samtliga marknadsområden. Dessutom inverkade det nya varuhuset som öppnades i februari i Moskva på försäljningsutvecklingen.

Hobby Halls rapporterade försäljning minskade i april med 26 procent. Bolaget tog i april i bruk ett nytt datasystem, vilket medförde att försäljningsbokföringen ändrades så, att kundbeställningar bokförs som försäljning senare än i det tidigare datasystemet. Denna ändring syns under övergångsmånaden som en försäljningsminskning av engångsnatur. Inverkan av ändringen i bokföringsförfarandet är i april i storleksklassen ca 5 miljoner euro. Vid tillämpning av det tidigare bokföringsförfarandet skulle Hobby Halls försäljning i april ha varit ungefär på fjolårets nivå. Den rapporterade försäljningen minskade i Finland med 25 procent och i utlandet med 27 procent.

Seppäläs försäljning minskade med 5 procent. Försäljningen minskade med 11 procent i Finland och ökade med 17 procent i utlandet. Utlandsförsäljningen ökade kraftigt i Litauen och Ryssland. Efter den utomordentligt lyckade försäljningen i mars, då Seppäläs försäljning ökade med 25 procent, var försäljningen i april en besvikelse. En betydande del av vårens modehandel gjordes redan i mars, då väderförhållandena gynnade modehandeln.

Försäljningen i april

april januari-april januari- december

förändföränd
20072006 proc.20072006proc.2006
MeMe 07/06MeMe07/06Me
Varuhusgruppen53,584,3 -36,5265,2257,92,8832,2
Finland Varuhusgruppen 33,6 28,5 17,9 103,2 90,8 13,7 286,9 utlandet Varuhusgruppen 87,2 112,9 -22,8 368,4 348,6 5,7 1 119,0 totalt
Hobby Hall Finland10,514,1 -25,355,057,3-4,1167,2
Hobby Hall utlandet2,23,0 -27,213,312,38,532,6
Hobby Hall totalt12,717,1 -25,768,369,6-1,9199,8
Seppälä Finland7,99,0 -11,433,034,6-4,6123,5
Seppälä utlandet3,32,817,012,89,534,834,6
Seppälä totalt11,311,8-4,645,944,23,9158,1
Fastigheter +0,10,10,40,30,31,20,9
övrigt
Finland totalt*72,1107,5 -32,9353,5350,11,01 123,7
Utlandet totalt39,134,313,9129,4112,614,9354,1
Stockmann totalt*111,2141,8 -21,6482,9462,74,41 477,8
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan försäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars 2006. Om Stockmann Autos försäljning i januari-februari 2006 presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

januari-april 2007 föränd proc.

Finland totalt-16,8
Stockmann totalt-10,2

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka