STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MARS 2007

Stockmannkoncernens försäljning i mars ökade med 43 procent och uppgick till 152,8 miljoner euro. Samtliga affärsenheter uppvisade en god försäljningsökning. Varuhusgruppens försäljning ökade med 52 procent. Försäljningen i Finland ökade med 63 procent och i utlandet med 22 procent. Den exceptionellt starka ökningen i Finland berodde åter på att den lyckade Galna Dagar-kampanjen i varuhusen i Finland i sin helhet inföll i mars, medan kampanjen i fjol förverkligades i april. I utlandet var försäljningsökningen stark inom samtliga marknadsområden. I Ryssland backades utvecklingen upp av det i medlet av februari öppnade fjärde varuhuset i Moskva. Såsom i fjol arrangeras Galna Dagar-kampanjen utomlands först i april.

Seppäläs försäljning ökade med 25 procent. Försäljningsökningen i Finland var 14 procent och i utlandet 64 procent. Den goda tillväxten i mars beror på en stark jämförbar tillväxt på alla marknadsområden, en expansion av butiksnätet i Ryssland, en lyckad vårkollektion samt klart bättre vårväderförhållanden än året innan.

Hobby Halls försäljning ökade med 12 procent. Försäljningsökningen i Finland var 8 procent och i utlandet 31 procent. Bakgrundsfaktorer till den goda ökningen var lyckade, delvis från fjolåret tidtabellsmässigt avvikande kampanjer samt inledningen av verksamheten på den lettiska marknaden i februari.

Förtullningsproblemen som i början av året försvårade varuhusgruppens och Seppäläs verksamhet i Ryssland löstes i medlet av mars, varefter varuexporten till Ryssland har fungerat normalt.

Försäljningen i mars

mars januari-mars januari- december

förändföränd
20072006 proc.20072006proc.2006
MeMe 07/06MeMe07/06Me
Varuhusgruppen94,458,062,8211,6173,522,0832,2
Finland Varuhusgruppen 26,1 21,4 21,9 69,6 62,2 11,7 286,9 utlandet Varuhusgruppen 120,6 79,5 51,7 281,2 235,8 19,3 1 119,0 totalt
Hobby Hall Finland15,314,18,044,543,22,8167,2
Hobby Hall utlandet3,93,030,811,29,320,032,6
Hobby Hall totalt19,217,112,055,652,65,9199,8
Seppälä Finland9,28,114,225,125,7-2,3123,5
Seppälä utlandet3,72,363,99,56,742,434,6
Seppälä totalt12,910,325,134,632,47,0158,1
Fastigheter +0,10,12,30,20,21,50,9
övrigt
Finland totalt*119,080,348,2281,4242,616,01 123,7
Utlandet totalt33,826,726,590,378,315,3354,1
Stockmann totalt*152,8107,042,8371,7320,915,81 477,8
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan försäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars 2006. Om Stockmann Autos försäljning i januari-februari 2006 presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

januari-mars 2007 föränd proc.

Finland totalt-11,4
Stockmann totalt-6,1

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka