STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I FEBRUA

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.3.2004 kl. 15.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I FEBRUARI 2004

Stockmannkoncernens försäljning i januari uppgick till 120,3 miljoner euro och var på samma nivå som året innan. Från koncernens försäljnings jämförelsesiffror har eliminerats försäljningen av förmedlingsverksamheten av tidningsprenumerationer som såldes i slutet av maj år 2003. Dess inverkan på försäljningen i januari-februari år 2003 var 8,9 miljoner euro. En övervägande del av hela förmedlingsverksamheten genererades under januari-februari 2003, så dess inverkan på koncernens totala jämförbara försäljning kommer att minska under året. En motsvarande eliminering ingår även i varuhusgruppens siffror.

Av koncernens affärsgrupper uppnådde varuhusgruppen den bästa tillväxten med en försäljningsökning på 10 procent. Seppäläs försäljning ökade med 8 procent. Bilgruppens försäljning var 10 procent och Hobby Halls försäljning 13 procent mindre än året innan. På tillväxtsiffrorna för varuhusgruppens utlandsverksamhet inverkar väsentligt den i slutet av februari 2003 öppnade Zara-butiken i Moskva samt varuhuset i Riga i Lettland som öppnades i oktober 2003. Seppäläs affärsverksamhet i Lettland inleddes under hösten 2003. På bilgruppens försäljningsutveckling i februari inverkade speciellt att bytesbilskampanjen i fjol förverkligades i februari och i år i januari. Nedläggningen av fyra butiker under hösten år 2003 och i början av år 2004 samt den strängare kreditpolitiken på marknaden i Baltikum inverkar minskande på Hobby Halls försäljningssiffror.

Försäljningen i januari samt försäljningen från början av året

februari januari-februari januari- december

20042003Ind.20042003Ind.2003
MeMe 04/03MeMe04/03Me
Varuhusgruppen50,547,4107104,498,1106706,6
hemlandet* Varuhusgruppen 11,5 9,0 127 22,5 17,4 129 134,4 utlandet Varuhusgruppen 62,0 56,4 110 126,9 115,6 110 841,0 totalt*
Bilgruppen32,636,39078,474,0106480,4
Hobby Hall-gruppen14,015,69028,831,292192,3
hemlandet Hobby Hall-gruppen 3,5 4,6 76 7,3 8,0 91 43,5 utlandet Hobby Hall-gruppen 17,5 20,2 87 36,1 39,2 92 235,7 totalt Seppälä-gruppen 7,3 7,0 106 18,2 16,9 108 120,3 hemlandet Seppälä-gruppen 0,8 0,6 142 1,9 1,4 131 10,0 utlandet Seppälä-gruppen 8,2 7,6 108 20,1 18,3 110 130,3 totalt Fastigheter + 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,9 övrigt
Hemlandet totalt*104,5106,298229,9220,41041 500,6
Utlandet totalt15,814,211131,726,9118187,8
Stockmann totalt*120,3120,4100261,6247,21061 688,4
* Från försäljningen år 2003 har eliminerats den i maj sålda förmedlingsverksamheten av tidningsprenumerationer, för januari-februari 8,9 miljoner euro och för hela året 10,2 miljoner euro. Koncernens försäljningstillväxt i januari-februari var utan denna eliminering 2,2 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka