FÖRÄNDRINGAR INOM HOBBY HALLS ORGANISATI

STOCKMANN Oyj Abp PRESSMEDDELANDE 23.3.2004 kl. 12.00

FÖRÄNDRINGAR INOM HOBBY HALLS ORGANISATION

Pekka Polvinen, kommersiell direktör för Stockmannkoncernens Hobby Hall- grupp, har sagt upp sig från sin tjänst och lämnat bolaget 23.3.2004.

Till Hobby Halls marknadsföringsdirektör har fr.o.m 1.4.2004 utnämnts EM Markku Holm med ansvar för Hobby Hall-gruppens kundstyrning och marknadsföring samt Online-handelns utveckling. Han har länge haft hand om ledningsuppgifter inom Oy Valitut Palat - Reader's Digest Ab:s marknadsföring samt senast inom Vizor Oy som utvecklingschef för TV 5 Finland. Markku Holm rapporterar åt Hobby Halls verkställande direktör Henri Bucht och är medlem av Hobby Halls ledningsgrupp.

Hobby Hall-gruppens inköpschef Niina Nenonen rapporterar enligt den nya organisationen till verkställande direktör Henri Bucht och är medlem av Hobby Halls ledningsgrupp.

För att effektivera verksamheten har fattats beslut om att sammanslå Hobby Halls och Stockmanns varuhusgrupps inköp av konsumtionselektronik, telefoner, home office och stora hushållsmaskiner. Inköpen är underordnade varuhusgruppens inköpschef Jarmo Salmi fr.o.m. 23.3.2004. Sammanslagningen påverkar inte det nuvarande antalet anställda.

Till administrativ chef för Hobby Hall-gruppen har fr.o.m. 19.4.2004 utnämnts EM Markku Niemi, som tidigare verkat inom bl.a. Ford Credit, Sonera och Xerox Credit samt senast som ekonomidirektör för CRF Box Oy. Markku Niemi ansvarar för Hobby Hall-gruppens ekonomi-, dataadministra- tions-, personal- samt kredit- och kundfaktureringsavdelningar. Samtliga chefer för dessa avdelningar fortsätter i nuvarande uppgifter. Markku Niemi rapporterar till verkställande direktör Henri Bucht och är medlem av Hobby Halls ledningsgrupp.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka