KLAUS SUNDSTRÖM NY DIREKTÖR FÖR STOCKMAN

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 26.3.2004 kl. 12.00

KLAUS SUNDSTRÖM NY DIREKTÖR FÖR STOCKMANNS BILGRUPP

Ekonom Klaus Sundström (53) har utnämnts till ny direktör för Stockmanns bilgrupp samt till medlem av koncernens ledningsgrupp. Sundström har tidigare verkat bl.a. som verkställande direktör för Maan Auto Oy och Metro-Auto-gruppen. För tillfället är Sundström persontrafikdirektör hos VR Aktiebolag.

Ekonom Klaus Sundström övergår i Stockmanns tjänst 2.4.2004. Gruppens nuvarande direktör Esa Mäkinen blir i augusti verkställande direktör för Veho Group:s detaljhandel Veho Oy Ab. Mäkinen fortsätter att sköta bilgruppens löpande operativa ärenden till och med slutet av mars.

Bilgruppen är en av Stockmanns fyra affärsgrupper, av vilka de övriga är varuhusgruppen, Hobby Hall som idkar distanshandel, samt modebutikskedjan Seppälä. Bilgruppens försäljning uppgick i fjol till 480 miljoner euro och gruppens andel av Stockmannkoncernens försäljning var 28 procent. Till gruppens sortiment hör Ford, Audi, Volkswagen och Skoda. Bilgruppen har enheter i huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors. Gruppen är klar marknadsledare inom huvudstadsregionen med sin marknadsandel på 24 procent. I fjol blev Stockmanns bilgrupp Nordens största Ford- återförsäljare. Gruppen har gjort rekordresultat de två senaste åren.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka