VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT I STO

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 30.3.2004 kl. 16.00

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT I STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 30.3.2004

Stockmanns resultat för den ordinarie affärsverksamheten kommer under det första kvartalet att vara klart bättre än året innan, sade verkställande direktör Hannu Penttilä i sin översikt vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma i Helsingfors den 30 mars 2004. Rörelsevinsten för det första kvartalet kommer dock att bli mindre än året innan, på grund av att försäljningsvinsten för varuhusfastigheten i Hagalund var inkluderad i resultatet för fjolårets första kvartal.

I sin översikt vid Stockmanns bolagsstämma i Helsingfors den 30 mars 2004 konstaterade verkställande direktör Hannu Penttilä att koncernens möjligheter att uppnå en organisk tillväxt på marknaden i Finland är begränsade. Tillväxten hämtas från utlandet, dvs. från Ryssland och Baltikum. I fjol var andelen för försäljningen i utlandet 11 procent. Andelen kommer att växa snabbt detta år, när varuhuset i Riga har sitt första hela verksamhetsår och två nya varuhus samt 2-3 nya Zara-butiker öppnas i Moskva. Även Seppälä fortsätter med att utvidga sin verksamhet i Lettland och öppnar sina första butiker i Ryssland. Penttilä uppskattar att Stockmannkoncernen inte kommer att ha svårigheter med att uppnå sitt strategiska mål, enligt vilket minst en tredejdel av försäljningen och resultatet genereras utomlands före år 2008.

Enligt Penttilä är Stockmannkoncernens utvecklingsutsikter detta år och i närframtiden mycket lovande. Början på detta år har varit mycket god, speciellt för varuhusen och Seppälä. Även försäljningsutvecklingen i mars har varit stark, och resultatet för den ordinarie affärsverksamheten kommer under det första kvartalet att vara klart bättre än året innan. Rörelsevinsten för det första kvartalet kommer dock att bli mindre än året innan, på grund av att försäljningsvinsten för varuhusfastigheten i Hagalund var inkluderad i resultatet för just fjolårets första kvartal.

Stockmannkoncernens försäljningstillväxt i år beräknas vara minst lika stor som år 2003 och överstiga 1,8 miljarder euro. Målet är att koncernens vinst före extraordinära poster för år 2004 är bättre än år 2003.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka