STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I FEBRUARI 2007

Stockmannkoncernens försäljning för den fortlöpande verksamheten ökade i februari med 5 procent och uppgick till 103,2 miljoner euro.

Den bästa procentuella tillväxten uppnådde Hobby Hall, vars försäljning ökade med 7 procent. Hobby Halls försäljning ökade med 4 procent i Finland och med 19 procent i utlandet. Hobby Hall öppnade ett nytt marknadsområde i Litauen, och försäljningen i Estland utvecklades också bra.

Seppäläs försäljning ökade med 5 procent. Försäljningen minskade med 4 procent i Finland och ökade med 38 procent i utlandet.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 4 procent. Försäljningen ökade med 3 procent i Finland och med 8 procent i utlandet. Varuhusgruppen öppnade i medlet av februari sitt fjärde Moskvavaruhus i affärscentret östra Mega.

Både varuhusgruppens och Seppäläs försäljning i Ryssland har klart lidit av den ryska tullens långsammare verksamhet i Moskva under de senaste månaderna. På grund av en ny tolkning av certifikaten som behövs vid importen, har varorna inte kommit till försäljning i samma takt som tidigare.

Försäljningen i februari

februari januari-februari januari- december

förändföränd
20072006 proc.20072006proc.2006
MeMe 07/06MeMe07/06Me
Varuhusgruppen57,455,73,0117,2115,51,5832,2
Finland Varuhusgruppen 19,2 17,8 7,8 43,4 40,8 6,4 286,9 utlandet Varuhusgruppen 76,6 73,5 4,2 160,6 156,3 2,8 1 119,0 totalt
Hobby Hall Finland14,013,44,129,229,10,3167,2
Hobby Hall utlandet3,52,918,87,26,314,832,6
Hobby Hall totalt17,516,46,836,435,42,9199,8
Seppälä Finland6,76,9-3,615,917,6-9,8123,5
Seppälä utlandet2,41,837,65,84,431,434,6
Seppälä totalt9,18,74,821,722,0-1,5158,1
Fastigheter +0,10,1 -13,10,10,11,10,9
övrigt
Finland totalt*78,176,22,6162,4162,30,11 123,7
Utlandet totalt25,122,511,656,551,59,6354,1
Stockmann totalt*103,298,74,6218,9213,92,41 477,8
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan försäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars 2006. Om försäljningen från Stockmann Auto för år 2006 presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

februarijanuari-februari
20072007
föränd proc.föränd proc.
Finland totalt-29,0-31,5
Stockmann totalt-22,1-24,2

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka