STOCKMANNS ÅRSBERÄTTELSE 2006

Stockmanns årsberättelse har publicerats på finska, svenska och engelska. Årsberättelsen finns tillgänglig på bolagets internetsidor www.stockmann.com, varifrån en tryckt version även kan beställas.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmediastockmann vsk 2006 swe.pdf


Tillbaka