STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MARS 2

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.4.2004 kl. 12.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MARS 2004

Stockmannkoncernens försäljning i mars uppgick till drygt 141 miljoner euro och ökade med 13 procent. Från koncernens försäljningsjämförelse siffror har eliminerats försäljningen av förmedlingsverksamheten av tidningsprenumerationer som såldes i slutet av maj år 2003. Dess inverkan på försäljningen i januari-mars år 2003 var 9,5 miljoner euro. En övervägande del av hela förmedlingsverksamheten genererades under januari- februari, så dess inverkan på koncernens totala jämförbara försäljning kommer att minska under året. En motsvarande eliminering ingår även i varuhusgruppens siffror.

Av koncernens affärsgrupper uppnådde varuhusgruppen den bästa tillväxten med en försäljningsökning på 23 procent. Hobby Halls försäljning ökade med 10 procent, Seppäläs försäljning med 8 procent och bilgruppens försäljning med 1 procent. Varuhusgruppens tillväxtsiffror för hemlandet i mars påverkas av att den synnerligen framgångsrika Galna Dagar-kampanjens första kampanjdag till avvikelse från fjolåret inträffade redan i mars. Kampanjförläggningens inverkan på varuhusgruppens tillväxtsiffror för hemlandet i mars är i storleksklass 15 procentenheter. Varuhuset i Riga i Lettland som öppnades i oktober 2003 inverkar på tillväxtsiffrorna för varuhusgruppens utlandsverksamhet. Seppäläs affärsverksamhet i Lettland inleddes under hösten 2003. Nedläggningen av fyra butiker under hösten år 2003 och början av år 2004 inverkar på Hobby Halls försäljningssiffror.

Försäljningen i mars samt försäljningen från början av året

mars januari-mars januari- december

20042003Ind.20042003Ind.2003
MeMe 04/03MeMe04/03Me
Varuhusgruppen59,748,3124164,2146,4112706,7
hemlandet* Varuhusgruppen 12,9 10,7 121 35,5 28,1 126 134,4 utlandet Varuhusgruppen 72,7 58,9 123 199,6 174,5 114 841,0 totalt*
Bilgruppen39,539,2101117,9113,2104480,4
Hobby Hall-gruppen17,215,211446,046,499192,3
hemlandet Hobby Hall-gruppen 3,3 3,4 96 10,6 11,5 93 43,5 utlandet Hobby Hall-gruppen 20,5 18,6 110 56,6 57,8 98 235,7 totalt Seppälä-gruppen 7,7 7,3 105 25,9 24,2 107 120,3 hemlandet Seppälä-gruppen 0,8 0,6 137 2,7 2,0 133 10,0 utlandet Seppälä-gruppen 8,6 7,9 108 28,6 26,2 109 130,3 totalt Fastigheter + 0,0 0,1 64 0,2 0,2 94 0,9 övrigt
Hemlandet totalt*124,2110,0113354,1330,41071 500,6
Utlandet totalt17,114,711648,841,6117187,8
Stockmann totalt*141,3124,7113402,9372,01081 688,4
* Från försäljningen 2003 har eliminerats försäljningen av förmedlings- verksamheten av tidningsprenumerationer som såldes i maj, för januari-mars del 9,5 miljoner euro och för hela årets del 10,2 miljoner euro. Koncernens försäljningökning i januari-mars utan denna eliminering var 6 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka