STOCKMANNS ÅRSSAMMANDRAG 2006

Ett sammandrag över Stockmanns år 2006 publicerade börs- och ekonomimeddelanden finns tillgängligt på bolagets internetsidor på adressen www.stockmann.com.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka