STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JANUARI 2007

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 8.2.2007 kl. 13.55

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JANUARI 2007

Stockmannkoncernens försäljning uppgick i januari till 115,7 miljoner euro. Försäljningen för den fortlöpande verksamheten ökade med 0,4 procent.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 2 procent. Försäljningen i Finland var på fjolårets nivå och ökade i utlandet med 5 procent som följd av den goda försäljningsutvecklingen i varuhusen i Baltikum.

Hobby Halls försäljning var på fjolårets nivå. Försäljningen minskade med 3 procent i Finland och ökade med 11 procent i utlandet.

Seppäläs försäljning minskade med 6 procent. Försäljningen minskade med 14 procent i Finland och ökade med 27 procent i utlandet som följd av den starka försäljningstillväxten i Ryssland och Litauen.

Stockmanns samtliga affärsenheters lagernivåer var i början av januari lägre än året innan. På grund av detta har också färre produkter funnits på vinterns realisationsförsäljningar, och försäljningen har genererats med mindre rabatter än året innan. Timingen av Seppäläs realisationsförsäljning avviker från fjolåret. Av realisationsförsäljningen flyttades en större andel än i fjol över till februari vilket återspeglar sig i försäljningssiffrorna.

Försäljningen i januari

januari januari- december föränd

20072006proc2006
MeMe07/06Me
Varuhusgruppen Finland59,859,80,1832,2
Varuhusgruppen utlandet24,223,05,3286,9
Varuhusgruppen totalt84,182,81,51 119,0
Hobby Hall Finland15,215,7-2,9167,2
Hobby Hall utlandet3,83,411,332,6
Hobby Hall totalt19,019,1-0,4199,8
Seppälä Finland9,210,6-13,9123,5
Seppälä utlandet3,42,727,334,6
Seppälä totalt12,613,3-5,6158,1
Fastigheter + övrigt0,10,120,00,9
Finland totalt*84,386,1-2,21 123,7
Utlandet totalt31,429,18,0354,1
Stockmann totalt*115,7115,20,41 477,8

* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan försäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars 2006. Om försäljningen från Stockmann Auto för januari 2006 presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

januari 2007 föränd proc.

Finland totalt-33,7
Stockmann totalt-25,9

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka