STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I APRIL

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 10.5.2004 kl. 16.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I APRIL 2004

Stockmannkoncernens försäljning uppgick i april till 146,9 miljoner euro och var 3 procent mindre än året innan. Gruppernas försäljningsutveckling var av olika orsaker mycket varierande. Varuhusgruppens försäljning ökade med 4 procent. Försäljningen i hemlandet var 1 procent mindre än året innan, på grund av att den utomordentligt lyckade Galna Dagar-kampanjens första kampanjdag till skillnad från jämförelseperioden inföll redan i mars. Kampanjförläggningens inverkan på varuhusverksamhetens försäljning i hemlandet i april är i storleksklass 12 procentenheter. Varuhusgruppens försäljning utomlands ökade med 32 procent. Varuhuset i Riga som öppnades i oktober 2003, samt varuhuset som öppnades i köpcentret södra Mega i Moskva den 17 april 2004, bidrar till att öka försäljningen. Bilgruppens försäljning blev 18 procent mindre än i april året innan. Försäljningen i april 2003 var exceptionellt stor (tillväxt 43 procent) på grund av att stora engångsleveranser till biluthyrningsföretag ingick i försäljningen. Hobby Halls försäljning var 2 procent mindre än året innan. De tidigare nedlagda fyra butikernas minskande inverkan på den månatliga försäljningen är i storleksklass 9 procentenheter. Trots detta var Hobby Halls försäljning i Finland på fjolårets nivå och försäljningen ökade i Estland. Gruppens försäljning i Lettland och Litauen minskade på grund av en strängare kreditpolitik. Seppäläs försäljning fortsatte däremot utmärkt och ökade med 21 procent. Försäljningen ökade klart såväl i Finland som utomlands. Försäljningen från de fyra butiker som på hösten 2003 öppnades i Riga i Lettland, samt försäljningen från butiken som öppnades i Moskva den 17 april, bidrar till att öka Seppäläs försäljning i utlandet.

Försäljningen i april samt försäljningen från början av året

april januari-april januari- december

20042003Ind.20042003Ind.2003
MeMe 04/03MeMe04/03Me
Varuhusgruppen63,864,599228,0210,9108706,7
hemlandet* Varuhusgruppen 15,3 11,5 132 50,7 39,6 128 134,4 utlandet Varuhusgruppen 79,1 76,1 104 278,7 250,6 111 841,0 totalt*
Bilgruppen40,849,582158,7162,798480,4
Hobby Hall-gruppen14,114,110060,160,499192,3
hemlandet Hobby Hall-gruppen 2,7 3,0 88 13,3 14,5 92 43,5 utlandet Hobby Hall-gruppen 16,8 17,1 98 73,4 74,9 98 235,7 totalt Seppälä-gruppen 9,1 7,8 117 35,1 32,0 110 120,3 hemlandet Seppälä-gruppen 1,0 0,5 187 3,7 2,6 144 10,0 utlandet Seppälä-gruppen 10,1 8,4 121 38,8 34,6 112 130,3 totalt Fastigheter + 0,1 0,1 113 0,3 0,3 100 0,9 övrigt
Hemlandet totalt*128,0136,094482,1466,41031 500,6
Utlandet totalt19,015,112567,856,7119187,8
Stockmann totalt*146,9151,197549,9523,11051 688,4
* Från försäljningen 2003 har eliminerats försäljningen av förmedlings- verksamheten av tidningsprenumerationer som såldes i maj, för januari- april del 9,9 miljoner euro och för hela årets del 10,2 miljoner euro. Koncernens försäljningökning i januari-april utan denna eliminering var 3 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka