FÖRÄNDRINGAR I STOCKMANNS VW-AUDI-HANDEL

STOCKMANN Oyj Abp PRESSMEDDELANDE 1.6.2004 kl. 15.30

FÖRÄNDRINGAR I STOCKMANNS VW-AUDI-HANDEL

Affärsverksamheten för Stockmanns VW-Audi-hus i Hertonäs övergår 1.7.2004 till Keskos dotterbolag VV-Auto Oy. I juli öppnar Stockmann Finlands första Audi-bilhus i Finno i Esbo. Den närbelägna enheten i köpcentrum Merituuli koncentrerar sig på en utveckling av Stockmanns VW-funktioner.

Enligt ett avtal som uppgjorts mellan Stockmann och Kesko Abp:s dotterbolag VV-Auto Oy övergår VW-Audi-bilhusets affärsverksamhet i Hertonäs i Helsingfors till Helsingin VV-Auto Oy fr.o.m. 1.7.2004. Bilhusets försäljning uppgick i fjol till drygt 100 miljoner euro. Personalen som uppgår till 134 personer, övergår i den nya ägarens tjänst som gamla arbetstagare.

Affären inverkar på Stockmannkoncernens försäljningsprognos för i år. Försäljningen för hela året uppskattas uppgå till ca 1,75 miljarder euro. Resultatprognoserna som presenterades i koncernens delårsrapport 23.4.2004 är oförändrade. Den ordinarie affärsverksamhetens resultat för det andra kvartalet uppskattas bli bättre än året innan och målsättningen är, att vinsten före extraordinära poster för år 2004 är bättre än under år 2003.

Ett nytt Audi-hus öppnas i Finno i Esbo

Stockmann satsar fortsättningsvis kraftigt på att utveckla VW-Audi-handeln inom huvudstadsregionen. Den i Stockmanns egen fastighet på adressen Mårtensgränden 6 i Finno, Esbo belägna serviceenheten har utvidgats till Finlands första bilhus som uppfyller Audi-fabrikens rekommendationer. Den nya enheten öppnas i juli. Bilhuset som betjänar huvudstadsregionen och närliggande områden ger ypperliga möjligheter till utökad Audi-försäljning samt utveckling av Stockmanns VW-funktioner i den närbelägna enheten i köpcentrum Merituuli. Det nya Audi-bilhusets årliga försäljning uppskattas bli drygt 30 miljoner euro. Som direktör verkar Harri Buddas. Personalen uppgår till 25.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka