STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MAJ 20

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.6.2004 kl. 12.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MAJ 2004

Stockmannkoncernens försäljning uppgick i maj till 139,9 miljoner euro och var 4 procent mindre än i maj året innan. Försäljningsutvecklingen var god i varuhusgruppen och Seppälä, bägge gruppers försäljning ökade med 5 procent jämfört med maj året innan. Däremot var bilgruppens och Hobby Halls försäljning klart mindre än året innan, bilgruppens 11 procent och Hobby Halls 21 procent.

Varuhusgruppens försäljning i hemlandet, med en försäljningsdag mindre än i fjol, var 1 procent mindre än året innan. Seppäläs försäljning i hemlandet var på fjolårets nivå. Utomlands ökade varuhusgruppens försäljning med 38 procent och Seppäläs försäljning med 89 procent. Varuhuset i Riga som öppnades i oktober 2003, samt varuhuset i Moskva som öppnades i april 2004 bidrar till att öka varuhusgruppens försäljning i utlandet. De fem butiker som öppnades i Riga i Lettland under hösten 2003 och våren 2004, samt den i april i Moskva öppnade butiken bidrar till att öka Seppäläs försäljning i utlandet. Bilgruppens försäljning minskade som en följd av att totalmarknaden och speciellt bytesbilförsäljningen har minskat. Uteblivandet av de fyra tidigare nedlagda butikernas försäljning, samt delvis en från fjolåret avvikande tidtabell för katalogdistribution inverkade sänkande på Hobby Halls försäljning.

Försäljningen i maj samt försäljningen från början av året

maj januari-maj januari- december

20042003Ind.20042003Ind.2003
MeMe 04/03MeMe04/03Me
Varuhusgruppen54,655,099282,5265,9106706,7
hemlandet* Varuhusgruppen 14,0 10,1 138 64,7 49,8 130 134,4 utlandet Varuhusgruppen 68,6 65,1 105 347,3 315,7 110 841,0 totalt*
Bilgruppen41,346,489200,0209,196480,4
Hobby Hall-gruppen14,818,77974,979,195192,3
hemlandet Hobby Hall-gruppen 3,0 4,0 75 16,3 18,5 88 43,5 utlandet Hobby Hall-gruppen 17,9 22,7 79 91,3 97,7 93 235,7 totalt Seppälägruppen 10,8 10,8 100 45,9 42,8 107 120,3 hemlandet Seppälägruppen 1,2 0,6 189 4,9 3,2 153 10,0 utlandet Seppälägruppen 12,0 11,4 105 50,8 46,0 110 130,3 totalt Fastigheter + 0,1 0,1 0,4 0,4 0,9 övrigt
Hemlandet totalt*121,6130,993603,7597,31011 500,6
Utlandet totalt18,214,812386,071,5120187,8
Stockmann totalt*139,9145,796689,7668,81031 688,4
* Från försäljningen 2003 har eliminerats försäljningen av förmedlings- verksamheten av tidningsprenumerationer som såldes i maj, för januari-maj 0,3 miljoner euro och för hela årets del 10,2 miljoner euro. Koncernens försäljningökning i januari-maj utan denna eliminering var 2 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka