STOCKMANN ANSÖKER OM LISTNING AV A- OCH

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 24.6.2004 kl. 14.00

STOCKMANN ANSÖKER OM LISTNING AV A- OCH B-OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000 PÅ HELSINGFORS BÖRS HUVUDLISTA

Stockmann Oyj Abp ansöker om listning av A- och B-optionsrätterna från år 2000 på Helsingfors Börs huvudlista fr.o.m. 29.6.2004.

Det finns totalt 625 000 st. 2000A-optionsrätter och totalt 625 000 st. 2000B-optionsrätter. Varje 2000A- och 2000B-optionsrätt berättigar dess innehavare att teckna en Stockmann Oyj Abp:s B-aktie. Med 2000A- och 2000B- optionsrätterna kan totalt tecknas högst 1 250 000 B-aktier.

Teckningstiden för aktier med 2000A- och 2000B-optionsrätter fortsätter t.o.m. 1.4.2007. Aktiens teckningspris med 2000A-optionsrätt är för tillfället 15,95 euro per aktie, och med 2000B-optionsrätt 16,95 euro per aktie. De årligen utbetalade dividenderna avdras från teckningspriset.

Tilläggsinformation: Bolagets jurist Jukka Naulapää, tel. (09) 121 3850

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka