TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 30.6.2004 kl. 14.00

TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV STAMKUNDSOPTIONER

Under teckningstiden 2.5.2004 - 31.5.2004 tecknades med stöd av Stockmanns stamkundsoptioner sammanlagt 597 118 Stockmann Oyj Abp:s B- aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningsrätten utnyttjades av 21 000 Stockmanns stamkunder. Teckningarna föranledde att aktiekapitalet ökades med 1 194 236 euro. Aktiekapitalet är efter ökningen 106 493 518 euro och B-aktiernas totala antal är 28 670 866. Aktierna är införda i handelsregistret 30.6.2004, och de blir föremål för handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 1.7.2004.

Våren 2000 tecknades 1 382 524 Stockmann Oyj Abp:s stamkundsoptioner. På basen av de otecknade stamkundsoptionerna kan ännu, undantagsvis från aktieägarnas förtursrätt till teckning, sammanlagt tecknas 778 742 nya B- aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Bolagets aktiekapital kan som en följd av teckningarna ännu öka med högst 1 557 484 euro till högst 108 051 002 euro. Teckningspriset är 15,70 euro minskat med den dividend per aktie som utdelats efter 1.4.1999. I år var teckningspriset 10,81 euro per styck. Den återstående teckningstiden för stamkundsoptioner är 2.5.2005 - 31.5.2005.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka