STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 12.7.2004 kl. 11.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2004

Stockmannkoncernens försäljning ökade i juni med 8,3 procent och uppgick till 132,8 miljoner euro. Varuhusgruppens försäljning ökade med 14 procent. Ökningen var speciellt kraftig i utlandet där varuhuset i Riga i Lettland som öppnades i oktober 2003, varuhuset i köpcentret södra Mega i Moskva som öppnades i april 2004, samt den nya Zara-butiken som öppnades i köpcentret Marina Rocha i Moskva i mitten av juni bidrar till att öka försäljningen. Bilgruppens försäljning ökade med 7 procent och Seppäläs försäljning med 5 procent. Seppäläs försäljning i utlandet ökade kraftigt. De nya butikerna utgörs av de fem butiker som öppnats i Lettland på hösten 2003 och på våren 2004, den renoverade och åter öppnade butiken i Virucentret i Tallinn samt butiken som öppnades i köpcentret södra Mega i Moskva i april. Hobby Halls försäljning var 9 procent mindre än året innan. Distanshandeln i Finland ökade. Hobby Halls försäljning i hemlandet var dock mindre än året innan på grund av uteblivandet av försäljningen från de under våren nedlagda butikerna. Gruppens försäljning i utlandet var mindre än året innan närmast på grund av en strängare kreditpolitik.

Försäljningen i juni samt försäljningen från början av året

junijanuarijanuari-
-junidecember
20042003Ind.20042003Ind.2003
MeMe 38050MeMe 38050Me
Varuhusgruppen hemland 51,7 48,3 107 334,2 314,2 106 706,7 et* Varuhusgruppen utlande 13,1 8,4 156 77,8 58,2 134 134,4 t
Varuhusgruppen totalt*64,856,7114412,1372,4111841
Bilgruppen44,341,4107244,3250,598480,4
Hobby Hall-gruppen hem10,8119885,890,295192,3
landet Hobby Hall-gruppen utl 1,5 2,6 57 17,8 21,1 84 43,5 andet Hobby Hall-gruppen tot 12,3 13,6 91 103,6 111,3 93 235,7 alt Seppälägruppen hemland 10,1 10,1 100 56 53 106 120,3 et Seppälägruppen utlande 1,2 0,7 173 6,1 3,9 156 10 t
Seppälägruppen totalt11,310,810562,156,8109130,3
Fastigheter + övrigt0,10,11160,50,41040,9
Hemlandet totalt*117 110,9106720,8708,21021500,6
Utlandet totalt15,711,7135101,783,1122187,8
Stockmann totalt*132,8 122,6108822,5791,41041688,4
* Från försäljningen 2003 har eliminerats försäljningen av förmedlingsverksamheten av tidningsprenumerationer som såldes i maj, för hela årets del 10,2 miljoner euro. Koncernens försäljningsökning i januari-juni utan denna eliminering var 3 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs

Centrala massmedia

Tillbaka