Lindex genomför kampanjer för en god sak

Lindex avrundningskampanjer bjuder in kunderna att avrunda slutsumman på sina inköp uppåt, med ett belopp som oavkortat doneras till en hjälporganisation för att stödja humanitärt arbete i krissituationer på olika håll i världen. År 2014 insamlades sammanlagt cirka 340 000 euro i Sverige, Norge och Finland till kampen mot Ebola, till förmån för flyktingfamiljer från Syrien och till översvämningsoffer på Balkanhalvön.

I Sverige deltog Lindex i kampanjen ”Min stora dag” för att samla in pengar så att allvarligt sjuka barn ska kunna uppfylla sina drömmar. Vinsten på över 100 000 euro från ett specialdesignat armband donerades till kampanjen.