Kommunikation och CSR

Stockmann Oyj Abp
Kommunikation och CSR
Alexandersgatan 52 B (PB 220)
00101 Helsingfors

MediaDesk betjänar redaktioner på numret
050 389 0011 vardagar kl. 9-16. E-postadressen info@stockmann.com 
läses vardagar mellan 9-16.
 

 

Stockmanns  bilder finns på Flickr

Följ Stockmann på 
  

 

Stockmannkoncernens donationsförfarande