Företagsledning och administration

Stockmann Oyj Abp
Alexandersgatan 52
PB 220
00101 Helsingfors
Tel. (09) 1211
e-post: fornamn.efternamn@stockmann.com

 

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@
stockmann.com.

Stockmann Oyj Abp:s FO-nummer är 0114162-2.