Fakta om bolaget

Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolaget grundades år 1862 och
har omkring 43 000 aktieägare. Antalet anställda är ca 7 000. Koncernens omsättning
uppgick till 960,4 miljoner euro år 2019.

Stockmannkoncernen består av två affärsenheter: Stockmann och Lindex.