Verkställande direktören och ledningsgruppen

Verkställande direktören leder bolagets operativa verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Styrelsen utnämner bolagets verkställande direktör och beslutar om villkoren för anställningsförhållandet som fastställs i ett skriftligt VD-avtal. Förutom verkställande direktören utnämner styrelsen även de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp.

Susanne Ehnbåge är bolagets verkställande direktör fr.o.m. den 12 maj 2023.

I Stockmannkoncernens ledningsgrupp ingår fyra medlemmar. Ledningsgruppen ansvarar under ledning av verkställande direktören för styrning av aff ärsverksamheten samt strategisk och ekonomisk planering. Förutom koncernens ledningsgrupp har Lindex- och Stockmann-affärsenheterna egna operativa ledningsgrupper.

Uppgifter om ledningsgruppsmedlemmarnas viktigaste arbetsuppgifter och nuvarande förtroendeuppdrag presenteras under tilläggsinformation om ledningsgruppens medlemmar. Om ledningens belöning kan läsas i den årligen publicerade redogörelsen om löner och belöningar.

 

Susanne Ehnbåge
f. 1979, svensk medborgare

 • EM, Stockmannkoncernens och Lindex verkställande direktör
 • Till Lindex 2018, i nuvarande position sedan år 2023

Annelie Forsberg
f. 1972, svensk medborgare

 • EM, ekonomidirektör
 • Till Lindex år 2018, i nuvarande position sedan år 2022
 
 

Jukka Naulapää
f. 1966, finsk medborgare

 • JK, direktör för
  juridiska ärenden
 • Till Stockmann år 1998,
  i nuvarande position sedan år 2006

Tove Westermarck

f. 1968, finsk medborgare

 • EM, Stockmanndivisionens operativa direktör (COO)
 • Till Stockmann år 1991, 
  i nuvarande position sedan år 2023
 

 

Nedladdningsbara bilder på ledningsgruppens medlemmar finns i Flickr-bildbanken.