125 Accord-inspektioner i 34 fabriker

När Stockmann undertecknade ett avtal om att förbättra brand- och byggnadssäkerheten, ”The Accord on Fire and Building Safety”, i Bangladesh förband sig bolaget till att samtliga fabriker som tillverkar kläder för koncernen ska genomgå tre olika revisioner rörande brandsäkerhet, elektricitet och konstruktionsfrågor. Det senare innehåller till exempel beräkningar rörande byggnadens bärför - måga, något som inte kan kontrolleras i revisioner som utförs av BSCI eller vid våra interna revisioner. Det totala antalet fabriker som omfattades av s.k. Accord-inspektioner uppgår till över 1 100.

Samtliga 34 fabriker med tillverkning för Stockmannkoncernen har besökts och sammanlagt 125 inspektioner har utförts år 2014. Åtta utvärderingar återstår attgenomföras under år 2015. Efter varje inspektion utarbetas en plan för korrigerande åtgärder med tidsfrister. En fabriksbyggnad stängdes och öppnades på nytt på en annan plats. En fabrik stängdes tillfälligt och öppnades strax därefter, då de krävda förbättringarna hade genomförts. Stora framsteg har gjorts under de två år som Stockmann har deltagit i Accord. 

De vanligaste överträdelserna handlar om avsaknade branddörrar, automatiska sprinklersystem, brandlarm samt utrymningsdörrar och portar med låsfunktioner. De mest brådskande frågorna har korrigerats. Elproblem, som är orsaken till cirka 70 procent av alla bränder i Bangladesh, har varit enklast och snabbast att åtgärda. Andra problem, till exempel installationer av branddörrar, tar längre tid. Detta beror på att importprodukter som branddörrar inte är tillgängliga i Bangladesh, en utmaning som påverkar alla fabriker i Bangladesh och som kräver samarbete med regeringen för att lösas. Nästa steg är att åtgärda bedömningarna och genom vår lokala närvaro i inköpskontoren arbetar vi tillsammans med leverantörerna för att följa upp planerna för korrigerande åtgärder och se till att alla förbättringar görs och att tidsfristerna hålls.

Besök på våra fabriker

I april 2014, på årsdagen av den förödande fabrikskollapsen i Dhaka i Bangladesh, vände vi återigen blicken mot Bangladesh för att se om situationen har förändrats där. Även om Stockmann inte hade anknytning till någon av de fabriker som i kollapsade i byggnaden Rana Plaza, drog vi uppmärksamhet till oss, eftersom Stockmann hade offentliggjort att koncernen har produktion i Bangladesh och på den tiden var det enda finska bolag som engagerat sig i Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. 

Många olika medier kontaktade oss för att få besöka några av de fabriker som tillverkar kläder för Stockmann och vi gjorde vårt bästa för att möjliggöra dessa besök. För att bättre svara upp mot intressentgruppernas engagemang för Bangladesh åkte Stockmanns kommunikationsdirektör med ansvar för CSR, Lindex presschef och Stockmanns CSR-specialist till Dhaka för att besöka fabriker och träffa kollegor på Stockmanns inköpskontor i Dhaka, samt representanter för Accord och BSCI. Besökets resultat kommunicerades internt för att öka personalens medvetenhet om Stockmanns CSR-arbete och publicerades på koncernens webbplats. Bangladesh och Accord syntes även på Lindex 60-årsjubileum genom en video och presentationer av fabrikschefer från Bangladesh som bjudits in till festligheterna.