Avfallshantering

De viktigaste miljöaspekterna i Stockmannkoncernens verksamhet hänför sig till avfall och energiförbrukning. Bolagets miljöprestationsförmåga förbättras genom kontinuerligt utvecklingsarbete, sortering av avfall och en bättre energieffektivitet.

Avfallet sorteras på uppkomststället, dvs. i lager, varuhus och butiker. Avfall som sorteras i Finland är energi- och bioavfall, blandat avfall samt problemavfall, kartong, papper, metallförpackningar och -föremål samt el- och elektronikskrot. Energi- och bioavfall samt papper, kartong och metall levereras till avfallshanteringsanläggningar, problemavfall till problemavfallsanläggningar och blandat avfall till avstjälpningsplatser.

Återvinningen organiseras i enlighet med lokala bestämmelser och återvinningsmöjligheter, varpå heltäckande uppgifter inte finns tillgängliga. Årliga mål har uppställts för avfallshanteringen, och resultaten av verksamheten följs upp regelbundet.