Välkommen till Stockmanns sidor för IR-tjänster

Stockmann IR App

Ladda ned applikationen här.
Nedladdningssidan är på engelska, men olika språkval finns i applikationen.

Investerarkontakter

Stockmann Oyj Abp
Alexandersgatan 52 B
PB 220
00101 Helsingfors

Kontakta:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351
investor.relations@stockmann.com