Rapporter och publikationer

Bokslut och delårsrapporter

Informationen om koncernens årsredovisningar och delårsrapporter från och med år 2007 har sammanställts på en egen undersida.

Kuvituskuva, jossa lilalla taustalla kädet pitelevät tuotteita

Årsrapportering 2022

Stockmanns årsapportering 2022 består av en affärsverksamhets-, ekonomi-, förvaltnings-, ersättnings- och samhällsansvarsöversikt.

Belöning

förvaltning

CSR-rapporter

Stockmann-koncernen rapporterar om sitt ansvarsfulla arbete i sin årliga hållbarhetsrapport.