Revisorer

De av bolagsstämman valda revisorerna granskar bolagets bokföring, bokslut och administration. Bolaget har minst en och högst tre revisorer som i sin tur har minst en och högst tre revisorssuppleanter. För närvarande verkar revisionsbolaget Ernst & Young Oy som Stockmannkoncernens revisor i alla verksamhetsländer och dotterbolag förutom i Storbritannien, Kina och Indien. Revisorernas mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där de har utsetts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Vid bolagsstämman 2022 valdes revisionsbolaget Ernst & Young Oy till revisor. CGR Terhi Mäkinen är Stockmanns ordinarie revisor.

Revisorenas arvoden

Revisorenas arvoden, M €2021202020192018201720162015
Revisionsarvode0,70,40,30,40,40,50,5
Övriga0,20,30,70,30,40,40,8
Totalt0,90,71,10,70,80,91,3