Inre krets

Stockmann tillämpar insiderregler som är beredda av Nasdaq Helsingfors Oy (länken öppnas på Nasdaqs engelska och finska webbsidor).

Som en följd av EU:s förordning om marknadsmissbruk (”MAR”) som trädde i kraft den 3 juli 2016, har Stockmann inte längre en offentlig inre krets. Som bolagets deklarationsskyldiga personer som fungerar i ledningsuppgifter har definierats styrelsemedlemmarna, verkställande direktören, koncernens ledningsgruppsmedlemmar och revisorerna. Stockmanns styrelse har fattat beslut om att handelsgränsen med bolagets aktier för personer som fungerar i ledningsuppgifter är 30 dagar innan publicering av kvartalsrapport eller bokslut. 

Stockmann följer även en 30 dagars tyst period före publiceringen av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké. Möten med kapitalmarknadens representanter hålls inte under den tysta perioden.

BOLAGSLEDNINGENS AKTIEINNEHAV OCH AFFÄRSTRANSAKTIONER

Ta reda på ledningens aktieinnehav och transaktioner från sidan nedan.