Kuvituskuva jossa kello ja muotoja

stockmannkoncernen

Stockmann, som grundades 1862, är ett börsnoterat finländskt detaljhandelsföretag. Företaget hade ca 44 289 aktieägare och 5 802 anställda i slutet av december 2022. Stockmannkoncernen består av två affärsdivisioner: modekedjan Lindex och varuhuset Stockmann, och nätbutiker.

Strategisk utvärdering gällande en omfokusering av koncernens affärsverksamhet på Lindex

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har den 25 september 2023 fattat beslut om att inleda en strategisk utvärdering i syfte att förtydliga aktieägarvärdet genom att omfokusera koncernens affärsverksamhet på Lindex. Som en del av den strategiska utvärderingen överväger Stockmann Oyj Abp att byta namn till Lindex Group och utreder strategiska alternativ för Stockmanns varuhusverksamhet. 

Stockmanns kapitalmarknadsdag 2023

Stockmannkoncernen ordnar en kapitalmarknadsdag den 16 november 2023 kl. 13.00–16.30 i Helsingfors. Evenemanget kan också följas via en direktsänd webcast.

Anmäl dig till webcasten

bekanta dig med aktierna och ägarbasen

På sidorna Aktier och ägande har vi sammanställt ett brett utbud av information om Stockmannkoncernens aktier och ägarbas.

nyaste börsmeddelanden

KONCERNledning

Styrelsen

Stockmannkoncernens styrelse består av minst fem och högst nio medlemmar, som väljs för ett år i taget. Styrelsens ordförande är Sari Pohjonen.

Ledningsgruppen

Stockmannkoncernens ledningsgrupp består av fyra medlemmar. Susanne Ehnbåge är bolagets verkställande direktör från och med den 12 maj 2023.

Kuvituskuva jossa kasvin lehti ja huonekaluja

Administrationen

I sitt beslutsfattande och i sin förvaltning iakttar Stockmann den finska aktiebolagslagen, Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk kod för bolagsstyrning, bestämmelserna i sin bolagsordning, Nasdaq Helsinkis insiderinstruktioner och annan tillämplig lagstiftning och andra tillämpliga bestämmelser. 

Rapporter och publikationer

För mer information om Stockmannkoncernens verksamhet, se de rapporter och publikationer som vi har sammanställt på en egen undersida. Öppna sammanfattningssidan nedan.

Finansiell kalender

I finansiella kalendern hittar du aktuella och kommande evenemang samt andra viktiga datum för investerare. Öppna finansiella kalendern nedan.