Intressentengagemang

Stockmann för en aktiv och pågående dialog med sina intressenter för att stärka relationerna och bättre kunna leva upp till förväntningar. Vi har identifierat fem intressentgrupper som mest påverkar och påverkas av vår verksamhet.

Kunder

Kunderna är en särskilt viktig intressentgrupp och ett av våra värden är att inspirera våra kunder. Vi vill utveckla dialogen med våra kunder och bättre förstå deras behov och förväntningar gentemot Stockmann. Ett av de grundläggande värdena i vårt bolag är kundinriktning vilket innebär att vi starkt prioriterar våra kunders behov.

Personal

Vi värdesätter våra medarbetare och deras engagemang i vårt bolag. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra atmosfären på arbetsplatsen och utvecklar dialogen med våra medarbetare. Vi belönar framgång. Vårt mål är att vara en eftertraktad arbetsgivare på arbetsmarknaden.

Aktieägare och investerare

Stockmann strävar efter att vara ett attraktivt och eftertraktat investeringsobjekt på kapitalmarknaden. Vi har belönat våra trogna kunder med stamkundsoptionsprogram och ökat antalet aktieägare betydligt genom stamkundsoptionsprogrammen.

Varuleverantörer och tjänsteföretag

Långvariga relationer med varu- och serviceleverantörer är en av nycklarna till vårt hållbarhetsarbete och vår kontinuerliga strävan för förbättring av produktionen. Alla leverantörer förväntas följa Stockmanns uppförandekod.

Myndigheter och organisationer

Vi samarbetar och för en dialog med myndigheter och organisationer för att utveckla vår affärsverksamhet. Vi nätverkar och strävar efter inflytande för att kunna främja hållbar utveckling.