Dataskyddsbeskrivning för Stockmannkoncernens kommunikation

När ni använder våra internetsidor kan vi fråga efter era personuppgifter och vid behov använda dem bl.a. för igenkänning av kunden samt för att leverera tjänster och meddelanden till er.

Användning av cookies.
Vi använder cookies i våra tjänster. De inom nättjänsterna allmänt använda cookies är små identifieringsfiler som överflyttas från en server till besökarens dator under sessionen. Vi använder cookies för att möjliggöra att besökaren under en och samma session kan flytta från en tjänst till en annan. Användningen av cookies syns inte för besökaren under sessionen och belastar inte heller besökarens dator.

Vi använder cookies även för att granska besökartrafiken samt för att utveckla kvaliteten på våra tjänster. Besökartrafikens granskning innebär i Stockmanns nättjänster t.ex. analysering av via vilka webbsidor cookies-identifierade besökare anländer till och lämnar tjänsterna.

Användningen av cookies är säkert och dessa skadar inte besökarens datorer eller filer. Om man så önskar, kan man koppla bort användningen av cookies i sin webbläsares inställningar.

Webbplatsen stockmanngroup.com utnyttjar Google Analytics, som är Google Inc:s analyseringsverktyg. Google Analytics använder cookies, dvs. textfiler, för att bättre kunna analysera användningen av webbplatsen stockmanngroup.com. Du kan förhindra användningen av cookies via din webbläsares inställningar. Notera att vissa av sidornas funktioner inte nödvändigtvis fungerar ifall användningen av cookies är förhindrad.

Genom att använda denna webbsida godkänner du att Google behandlar dina uppgifter på denna sida specificerat sätt och i enlighet med Googles dataskyddsbeskrivning. Så här använder Google insamlad information


Dataskyddsbeskrivingen i pdf-format

Stockmann Oyj Abp