Index för hållbar utveckling

Stockmann är med i de holländska investeringsbolagen Kempen Capital Managements och SNS Asset Managements index Kempen SNS Smaller Europe SRI för hållbar utveckling. Företagen i indexet anses uppnå höga etiska, sociala och till miljöskydd relaterade kriterier i sin affärsverksamhet. Dessutom är Stockmann sedan år 2010 ett av företagen inom OMX GES Finland Sustainability-indexet. Detta Helsingfors Börs index omfattar ledande bolag i hållbar utveckling i Finland.