Icke-finansiell rapportering

Stockmann rapporterar icke-finansiella information i enlighet med EU-direktiv 2014/95/EU. Informationen rapporteras som en del av styrelsens rapport, som finns tillgänglig på Stockmanns ekonomiska översikt, sidan 7. Den finansiella översynen är en del av Stockmanns årsredovisning.