Stockmanns historia

1852
Heinrich Georg Franz Stockmann (1825-1906) från Lübeck kom till Finland som bokförare och kassaförvaltare på Notsjö glasbruk.

1859
Notsjö glasbruk öppnade en bod i Helsingfors. Försäljningslokalen hyrdes i ett stenhus vid Salutorget som tillhörde rådmanskan Lampa och G.F. Stockmann utnämndes till förman för boden. Boden hade ett mångsidigt sortiment handelsvaror och på utsidan hängde en namnskylt av plåt med namnet: G.F. Stockmann.

1862
Stockmann grundades den 1 februari 1862. G.F. Stockmann övertog då affären som han från första början hade lett under sitt eget namn.

1880
Stockmann öppnade sin nya och flotta affärslokal, "ett kontinentalt varuhus", i en byggnad som han köpt vid Senatstorget. I dag är huset känt som Kiseleffska basaren.

1897
Stockmann öppnade en filial i stadsdelen Berghäll i Helsingfors. Affären inledde sin verksamhet som en järnhandel men sortimentet utvidgades senare. Lokaliteterna utvidgades också i flera repriser och affären upphörde först år 1960.

1902
Enmansföretaget blev G.F. Stockmann Aktiebolag. Aktieägare var G.F. Stockmann samt sönerna Karl och Frans.

1918
I slutet av året grundades Aktiebolaget Stockmann Osakeyhtiö som hade en bredare ägarbas och vars aktiekapital tecknades på en vecka. G.F. Stockmann Aktiebolagets affär, lager, tomter etc. övergick i det nya bolagets ägo följande år.

1919
Kervo Snickerifabriks Ab blev Stockmanns dotterbolag. Företaget avyttrades år 1985. Kervo Snickerifabrik tillverkade under årtionden inredning för finländska hushåll.

1922
Stockmann hade fr.o.m. år 1911 småningom köpt upp hela det nuvarande varuhuskvarteret. Till att börja med byggdes i hörnet av Norra esplanaden och Centralgatan ett tegelhus i två våningar som ritats av arkitekt Sigurd Frosterus. In i huset flyttade bl.a. Stockmanns sportavdelning.

1926
President Lauri Kristian Relander var närvarande vid invigningen av det nya varuhuset i fyra våningar som ritats av Sigurd Frosterus. Affären vid Senatstorget var fortfarande huvudaffären.

1930
Stockmann köpte Akademiska Bokhandeln. I dag har Akademen sju butiker i anslutning till varuhusen i Finland. Varuhuset, som än i dag saknar sin like, blev färdigt och öppnade dörrarna för allmänheten. Till finesserna i det kontinentala varuhuset hörde bl.a. en ståtlig ljusgård, "rulltrappor", roterande dörrar och Sodafontänen i varuhusets tredje våning där kunderna kunde inta förfriskningar.

1936
Stockmann köpte Konstsmideriet Orno. Företaget såldes år 1985.

1942
Stockmanns aktier listades på börsen.

1944
Två bomber träffade varuhuset under de häftiga bombningarna i februari. Glastaket över ljusgården krossades och arkivet fattade eld. Den hotande branden kunde snabbt släckas, men varuhuset var stängt i en vecka på grund av reparationsarbeten.

1946
Det var svårt att få tag på välskolad personal efter kriget. Av denna orsak beslöt Stockmann att grunda en egen försäljarskola. Det fanns inte ännu kommunal dagvård i Finland, så Stockmann grundade en barnkrubba för personalens barn. Verksamheten fortsatte ända till år 1977.

1950
Den första televisionssändningen i Finland sågs som kabelsändning i Stockmanns varuhus.

1955
Stockmann blev distriktsförsäljare av Ford. Under årens lopp har Stockmann sålt även bilar av märket Volkswagen, Audi och Skoda. Stockmann avyttrade bilaffärsenheten år 2006.

1957
Stockmanns första lokala varuhus invigdes i Tammerfors.

1962
Dotterbolaget Oy Sesto Ab som idkade detaljhandel med dagligvaror grundades samma år som Stockmann firade hundraårsjubileum. Sesto avyttrades år 1999.

1967
Varuhuset i Jakobstad invigdes. Varuhuset upphörde med verksamheten år 1982.

1969
Akademiska Bokhandeln flyttade från varuhuset till Bokpalatset som ritats av Alvar Aalto.

1976
Varuhuset i Kouvola invigdes. Verksamheten pågick till år 1982.

1981
Tammerforsvaruhuset flyttade in i nya, betydligt större lokaliteter i andra ändan av Hämeenkatu. Hagalundsvaruhuset invigdes.

1982
City-Sokos lokaliteter i Åbo övergick till Stockmann som öppnade sitt varuhus i dem.

1985
Stockmann köpte postoderföretaget Oy Hobby Hall Ab.

1986
Stockmann inledde pionjärarbetet med modern marknadsföring riktad till stamkunderna. Till nyheterna hörde också kontantkortet som var det första av sitt slag i Finland. I april anordnades Galna Dagar för första gången och de har gång på gång varit en braksuccé.

1988
Stockmann köpte Seppäläbolagen som idkade klädhandel.

1989
Argosutvidgningen i Helsingforsvaruhuset invigdes i närvaro av president Mauno Koivisto och fru Tellervo Koivisto. De första butikerna i Ryssland öppnades i Moskva.

1990
Stockmann avstod från partihandeln som bolaget sysslat med ända sedan det grundades.

1992
Varuhuset i Östra centrum i Helsingfors inledde sin verksamhet. Hobby Hall inledde sin verksamhet i Estland. Verksamheten avvecklades år 2009.

1993
Stockmann expanderade till Estland och öppnade en butik som sålde textilier och hushållsmaskiner i Tallinn.

1996
Varuhuset i Tallinn invigdes. Varuhuset byggdes ut från två våningar till Baltikums största varuhus med fem våningar år 2000, då också ett parkeringshus byggdes i anslutning till det.

1998
Bolagsstämman godkände bolagets nya firmanamn Stockmann Oyj Abp, på engelska Stockmann plc. Stockmanns första varuhus i Moskva öppnades. Varuhuset ständes år 2008 på grund av en hyrestvist.

1999
Akademiska Bokhandeln öppnade en Internetbutik för konsumenter. Akademens beställningstjänst för storkunder har funnits på internet ända sedan år 1994. Seppälä grundade en butikskedja i Estland.

2000
Hobby Hall Online öppnades och utvecklades snabbt till den ledande elektroniska handelsplatsen för konsumenter i Finland.

2001
Stockmann öppnade ett nytt fullskaligt varuhus i centrum av Uleåborg.

2002
Stockmann öppnade Finlands första Zara-butik i Helsingfors. Stockmann Beauty-kosmetikkedjans första butiker öppnades.

2003
Varuhuset i Riga öppnades i stadens centrum. Seppälä öppnade sina första butiker i Lettland. Stockmann öppnade Rysslands första Zara-butik i Moskva. Dotterbolaget som idkade Zara-affärsverksamhet i Ryssland såldes år 2006 till Zara-varumärkets ägare Inditex. Hobby Hall inledde postorderförsäljning i Litauen. Postoderförsäljningen i Litauen avvecklades år 2005.

2004
Stockmann öppnade sitt andra varuhus i Moskva i köpcentret södra Mega. Seppälä öppnade sina första butiker i Ryssland. Stockmanns tredje varuhus i Moskva öppnades i köpcentret norra Mega.

2005
Stockmann öppnade sin första Bestseller-butik i Moskva. Stockmann öppnade sitt sjunde varuhus i Finland i Vanda i köpcentrum Jumbo.

2006
Stockmann slöt ett samarbetsavtal med ryska Nike om att grunda Nikebutiker i Ryssland. Samarbetet avslutades år 2010.

2007
Det fjärde Stockmannvaruhuset öppnade sina dörrar i Mega-köpcentret i östra Moskva. Hobby Hall inledde distanshandel i Litauen och Ryssland. Verksamheten avslutades år 2009. Stockmann köpte svenska Lindex som är en av Nordeuropas ledande modekedjor.

2008
Lindex öppnade sin första butik i Ryssland i S:t Petersburg i augusti. Lindex expanderade till Saudiarabien där fem Lindexbutiker, som fungerar enligt franchisingkonsept, öppnades. I oktober öppnade Seppälä sin första butik i Ukraina.

2009
Stockmann öppnade ett nytt varuhus i köpcentret Metropolis i närheten av Moskvas centrum. Lindex öppnade sin första butik i Slovakien i september.

2010
Hobby Hall integrerades i varuhusgruppen fr.o.m. början av året. I mars öppnades det femte varuhuset i Moskva i köpcentret Golden Babylon. Lindex franchisepartners öppnade butiker i på nya marknadsområden: Dubai, Arabemiraterna och Bosnien-Hercegovina. Stockmann.com-nätbuken öppnade i september.

I november öppnade Nevsky Centre-köpcentret och varuhuset i centrum av S:t Petersburg sina dörrar för kunderna. Alla tiders Stockmann -förnyelseprojektet av varuhuset i Helsingfors centrum färdigställdes.

2011
Lindex lanserade i januari Lindex.com nätbutiken som verkar i 28 länder. I mars öppnade Lindex en butik i det nya marknadsområdet Polen. Stockmanns sjunde varuhus i Ryssland öppnades i mars i Jekaterinburg. Varuhuset är beläget i Greenwich-köpcentret. Seppälä öppnade sin nätbutik i Finland i november.

2012
Stockmann fyllde 150 år den 1 februari 2012.

Stockmannkoncernen förnyade i juni sin organisationsstruktur och grundade en ny Modekedjorna-affärsenhet, som täcker alla Lindex och Seppäläs nuvarande funktioner. Stockmann har nu två affärsenheter; varuhusgruppen och modekedjorna.

Finlands ledande distanshandel Hobby Hall fyllde 50 år den 29 juni 2012.

Stockmann avslutade det år 2005 inledda Bestseller-franchisesamarbetet i Ryssland.

2013
Akademiska Bokhandeln fyllde 120 år den 18 juli 2013.

Stockmann avslutade det år 2002 inledda Zara-franchisesamarbetet i Finland.

Nya Stockmann Itisvaruhuset öppnades i köpcentret Itis i november.

2014
Lindex firade sitt 60-årsjubileum i september. Bemärkelsedagen firades med en fantastisk modeshow i Göteborg.

Det förnyade Stockmann i Tammerfors invigdes i november. I samband med ombyggnaden fick varuhuset 4 000 kvadratmeter extra utrymme.

2015

Stockmann tog fr.o.m. den 1 januari 2015 i bruk en ny verksamhetsmodell bestående av tre affärsenheter: Stockmann Retail, Real Estate och Fashion Chains.

Stockmann sålde Seppälä till Seppäläs verkställande direktör Eveliina Melentjeff och hennes make den 1 april 2015. Affären gällde 82 butiker i Finland och 20 i Estland.

Stockmann sålde Akademiska Bokhandeln till mediebolaget Bonnier Books AB den 30 september 2015. Bonniers fortsatte Akademiska Bokhandelns verksamhet i Bokhuset i Helsingfors centrum och i de övriga Stockmannvaruhusen med undantag av varuhuset i Uleåborg.

2016
Stockmann sålde sin varuhusverksamhet i Ryssland till Reviva Holdings Limited den 1 februari 2016. Stockmann fortsatte som ägare av köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg.

Stockmann sålde Hobby Hall till finska SGN Group den 31 december 2016. Hobby Halls affärsverksamhet övergick till den nya ägaren den 1 januari 2017.

2017
Varuhuset i Uleåborg stängdes den 31 januari 2017.

Stockmanns nya varuhus i Hagalund öppnades den 16 mars 2017.

Stockmann sålde Delikatessens affärsverksamhet i Finland till S-gruppens andelsaffärer den 31 december 2017. Delikatessens affärsverksamhet övergick till den nya ägaren den 1 januari 2018.

2019
Stockmann sålde köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg till PPF Real Estate den 24 januari 2019.

2020
Coronapandemin hade en global inverkan. Stockmanndivisionen ansökte om företagssanering. CSR-strategin integrerades i Stockmanndivisionens affärsstrategi. 

2021
Helsingfors tingsrätt godkände saneringsprogrammet. A- och B-aktieserierna sammanslogs till en STOCKA-aktieserie. Varuhusfastigheterna i Tallinn och Riga såldes i december. 

2022
Stockmann fyllde 160 år den 1 februari 2022. Varuhusfastigheten i Helsingfors centrum såldes i mars.