Ansvar för miljön

Stockmanndivisionen förnyade 2022 hela sin hållbarhetsstrategi i syfte att tackla miljöutmaningarna och ta steg mot en resurssmart affärsverksamhet.

Varuhusen i Finland följer det certifierade ISO 14001-miljösystemet, och varuhusen i Baltikum tillämpar Stockmanns miljösystem och anvisningar. Bolaget samarbetar aktivt med sina tjänsteleverantörer, som spelar en viktig roll i uppnåendet av miljömålen. 

Stockmann satsar hela tiden på affärsverksamhet som stöder cirkulär ekonomi genom att följa med och analysera nya lösningar för att förlänga produkternas och materialens ekonomiska livslängd samt minska klimatkonsekvenserna och användningen av naturresurser.

Bolaget uppmuntrar kunder att välja hållbara alternativ med hjälp av information om underhållet av material för att förlänga produkternas användningstid samt om bolagets mångsidiga återvinningsmöjligheter och servicealternativ.

Stockmann fäster uppmärksamhet vid förpackningsmaterialens kvalitet, återvinningsbarhet och volym i syfte att minimera förpackningsmaterialens miljöbelastning. Vi förbättrar materialeffektiviteten för att undvika onödigt förpackningsmaterial. Vi följer aktivt upp utvecklingen inom branschen och lagstiftningen. Plastkassarna består huvudsakligen av återvunnen plast, medan papperskassarna och pappförpackningarna är tillverkade av FSC-certifierat material. Förpackningsmaterialen i nätbutiken är delvis tillverkade av återvunnet material. I nätbutiken kan man beställa plastfria leveranser.

Läs mer om koncernens miljöarbete här (länken öppnas på samma flik).