Kuvituskuva jossa kasvin lehti ja huonekaluja

Hållbarhet

Vårt företags mål är att vara en av branschens ledande aktörer inom hållbar utveckling. I detta avsnitt berättar vi hur koncernen och våra divisioner Stockmann och Lindex arbetar med hållbar utveckling.

koncernens HÅLLBARHETSMÅL OCH -LEDNING

Stockmannkoncernens divisioner har ambitiösa hållbarhetsmål, och hållbarhet utgör en central del av hela koncernens verksamhet.

Hållbarhet är integrerad i den dagliga ledningen och omfattar således verksamhetens hela värdekedja från säkerheten på arbetsplatserna och leveranskedjan till minimering av miljökonsekvenserna.

hållbarhet inom lINDEX

Vårt löfte

Vad du kan göra

hållbarhet inom STOCKMANNDIVISIOnen

vi SIKTAR PÅ RESURS­SMARTHET

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

hållbart VARU- OCH SERVICEUTBUD

HÅLLBARHETSRAPPORT

Du kan läsa mer om våra åtaganden och relaterade åtgärder och revisioner i vår hållbarhetsrapport.

kontakta oss

fråga om vårt ansvarsarbete

Skicka epost till csr@stockmann.com.

ANMÄLNINGSKANAL

Bolaget har en anmälningskanal (whistleblowingchannel) som upprätthålls av en utomstående leverantör.