Värderingar och principer

Vårt dagliga arbete styrs av Stockmanns strategi och värderingar, Stockmanns uppförandekod, CSR-strategin, nationella lagar och förordningar i de länder där vi är verksamma samt internationella avtal, deklarationer och rekommendationer. Vårt praktiska arbete styrs också av många frivilliga åtaganden och initiativ samt av våra egna policyn och praxis.

Stockmannkoncernens värden definierar den värderingsgrund, på vilken verksamheten och beslutsfattandet inom koncernen baserar sig på.