Stockmanns utsikter för år 2022

Ledningens delårsredogörelse Q1/2022, publicerad den 29 april 2022

RESULTATPROGNOS FÖR 2022

Stockmann förväntar sig att koncernens omsättning kommer att öka och att det justerade rörelseresultatet blir klart positivt. Den världsomfattande geopolitiska instabiliteten med hög inflation samt utmaningar inom leveranskedjorna och den internationella logistiken, såväl som utmaningar relaterade till covid-19-restriktioner kräver att bägge divisionerna måste vara anpassningsbara och flexibla för att möta framtiden.

MARKNADSUTSIKTER FÖR 2022

Vi förväntar oss att osäkerheten i den globala ekonomin kommer att fortsätta under år 2022, att den geopolitiska ostabiliteten kommer att inverka på leveranskedjorna och den internationella logistiken, samt att covid-19-pandemin kommer att påverka världsekonomin tills den är under bättre kontroll. Dessutom har den ökande inflationen en inverkan på hushållen och konsumtionen. Detaljhandelsmarknaden förväntas fortfarande vara utmanande på grund av förändringar i kundernas köpbeteende och förtroende samt även inflationstryck.

 

Stockmanndivisionen fortsätter att genomföra saneringsprogrammet och Lindex fortsätter att undersöka nya tillväxtmöjligheter.