Stockmanns utsikter för år 2022

Ledningens delårsredogörelse Q3/2022, publicerad 28.10.2022

RESULTATPROGNOS FÖR 2022 (oförändrad):

Stockmann förväntar sig att koncernens omsättning kommer att öka och att det justerade rörelseresultatet förbättras jämfört med året innan. Resultatprognosen bygger på antagandet att det inte kommer att ske några större förändringar i konsumtionen under senare delen av året. Den världsomfattande geopolitiska instabiliteten med hög inflation samt utmaningar inom leveranskedjorna och den internationella logistiken, såväl som utmaningar relaterade till covid-19-restriktioner kräver att bägge divisionerna måste vara anpassningsbara och flexibla för att möta framtiden.

MARKNADSUTSIKTER FÖR 2022

Osäkerheten i den globala ekonomin väntas fortsätta under hela 2022. Den geopolitiska instabiliteten kommer att påverka leveranskedjor och internationell logistik, och covid-19-pandemin kommer fortfarande att påverka världsekonomin tills den är under bättre kontroll. Den ökande inflationen påverkar hushållen och konsumtionen samt höjer rörelsekostnaderna. Detaljhandelsmarknaden förväntas fortfarande vara utmanande på grund av förändringar i kundernas köpbeteende och förtroende. 

Stockmanndivisionen fortsätter att genomföra saneringsprogrammet och Lindex fortsätter att undersöka nya tillväxtmöjligheter.