Stockmanns utsikter för år 2021

Ledningens delårsredogörelse Q3/2021, publicerad den 29 oktober 2021

RESULTATPROGNOS FÖR 2021
Stockmann förväntar sig en klar ökning i koncernens omsättning och att det justerade rörelseresultatet kommer att vara klart positivt, förutsatt att inga större restriktioner relaterade till coronaviruspandemin införs.

MARKNADSUTSIKTER FÖR 2021

Vi förväntar oss att osäkerheten i den globala ekonomin kommer att fortsätta under 2021 och att COVID-19-pandemin kommer att påverka världsekonomin avsevärt tills den är under bättre kontroll. Detaljhandelsmarknaden förväntas fortfarande vara utmanande pga. förändringar i kundernas köpbeteende och förtroende, som även påverkas av coronaviruspandemin.

Stockmanndivisionen fortsätter att genomföra saneringsprogrammet och Lindex fortsätter att öka effektiviteten och undersöka nya tillväxtmöjligheter.