Stockmann Oyj Abp:s företagssaneringsförfarande

Stockmann Oyj Abp lämnade den 6 april 2020 in en ansökan om företagssaneringsförfarande till Helsingfors tingsrätt.

Helsingfors tingsrätt har enligt sitt beslut den 9 februari 2021 fastställt saneringsprogrammet för Stockmann Oyj Abp, och saneringsförfarandet har upphört. Advokat Jyrki Tähtinen utsågs till övervakare av saneringsprogrammet. Saneringsprogrammet bygger på fortsättandet av Stockmanns varuhusaffärsverksamhet, försäljningen och återhyrningen av Stockmanns varuhusfastigheter i Helsingfors, Tallinn och Riga samt fortsättandet av Lindex affärsverksamhet som en fast del av Stockmannkoncernen.

 

Publicerade börsmeddelanden och dokument i anslutning till företagssaneringsförfarandet

6.4.2020 Stockmann Oyj har beslutat att lämna in ansökan om företagssaneringsförfarande

7.4.2020 Helsingfors tingsrätt har infört ett tillfälligt indrivningsförbud mot Stockmann Oyj Abp samt utnämnt advokat Jyrki Tähtinen som interimistisk utredare

8.4.2020 Helsingfors tingsrätt har beslutat att inleda företagssaneringsförfarande för Stockmann Oyj Abp

Stockmann plc EUR 250,000,000 Senior Secured Fixed Rate Notes – Event of Default (på engelska)

17.4.2020 Helsingfors tingsrätts beslut om upprättande av en borgenärskommitté samt sekretess (på finska)

11.6.2020 Tingsrätts beslut (på finska)

17.8.2020 Grundläggande utredning i anslutning till Stockmann Oyj Apb:s företagssaneringsförfarande (på finska)

10.11.2020 Utbetalning av små saneringsskulder

11.12.2020 Tidsgränsen för förslaget till Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram har förlängts

14.12.2020 Finskspråkig webcast kl. 10.30

14.12.2020 Stockmann Oyj Abp:s förslag till saneringsprogram (på finska)

15.12.2020 Helsingfors tingsrätts beslut gällande behandlingen av förslaget till Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram (på finska)

9.2.2021 Helsingfors tingsrätts beslut gällande Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram (på finska)

9.2.2021 Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram, fastställt av Helsingfors tingsrätt (på finska)

18.2.2021 Helsingfors tingsrätts beslut gällande Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram (på engelska)

18.2.2021 Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram, fastställt av Helsingfors tingsrätt (inofficell engelskspråkig översättning)

1.4.2021 Meddelande till Stockmann Oyj Abp:s borgenärer med skulder utan säkerhet samt hybridlånsborgenärer (på finska och engelska)

30.4.2021 Infokirje rahastoa koskien 30.4.2021 (på engelska)

30.4.2021 Tiedote Stockmannin vakuudettomille velkojille (på finska)

30.4.2021 North Wall Capital - Invitation (15502078.1) (på engelska)

13.5.2021 North Wall Capital - Stockmann Unsecured Purchase Offer Extension (på engelska)

17.5.2021 Helsingfors tingsrätts beslut i ärendet 20-16712 (på finska)

2.6.2021 NWC - Stockmann Hybrid Purchase Offer Announcement (på engelska)

2.6.2021 NWC - Stockmann Unsecured Purchase Offer Second Extension (på engelska)

4.10.2021 Minskning av Stockmann Oyj Abp:s aktiekapital / tillkännagivande till borgenärerna (på engelska)

10.11.2021 Helsingfors tingsrätts beslut gällande ändring av saneringsprogrammet (på finska)

29.12.2021 Stockmann sålde sina varuhusfastigheter i Tallinn och Riga

21.3.2022 Stockmann sålde sin varuhusfastighet i Helsingfors centrum

23.3.2022 Riktad emission av nya aktier

24.3.2022 Registrering av nya aktier

25.5.2022 Skiljedomstolen har i dag gett en skiljedom i tvisten mellan Pirkanmaan Osuuskauppa och Stockmann

21.7.2022 Stockmann har fattat beslut om en riktad emission av 1 130 786 nya aktier i enlighet med sitt saneringsprogram

21.7.2022 Stockmann emitterar ytterligare säkerställda obligationer i enlighet med saneringsprogrammet; ansökan om notering inlämnad

22.7.2022 Stockmanns nya aktier registrerade i handelsregistret

31.8.2022 Skiljedomstolen har i dag gett en skiljedom i tvisten mellan LähiTapiolan Keskustakiinteistöt Ky och Stockmann

8.12.2022 Högsta domstolen har i dag gett sitt beslut i tvisten mellan Pirkanmaan Osuuskauppa och Stockmann